Struktūra ir kontaktai

Įmonės kodas 3000 02463, Rungos g. 24, LT-26110 Elektrėnai. Tel.: 8 619 51452

Atsisk. sąsk. LT 794010042402821268 DNB BANKAS. Banko kodas 40100

El. paštas: elektrenumuziejusgmail.com
Internetinė svetainė: http://www.elektrenumuziejus.lt/
Direktorė – Jurgita Chmieliauskienė.

Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val.;
penktadieniais – 8–15.45 val.;
savaitgaliais – tik iš anksto susitarus telefonu.