Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

 

„…Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.“

                                   (Just. Marcinkevičius)

Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

 

Netradicinė pamoka

Elektrėnų Ąžuolyno 5 d klasės mokiniai su Alma Jurgelevičiene dalyvavo netradicinėje pamokoje ir susipažino su įrankiais, minimais lietuvių liaudies pasakose. Pamoką vedė muziejaus fondų saugotoja Eglė Dambrauskienė.

Ypatingos dovanos muziejui

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus sulaukė ypatingų dovanų – elektrėnietė Sigita Ručinskienė padovanojo retus leidinius. 1839 m. Vilniuje, T. Glucksbergo spaustuvėje išleista knygelė vaikams ,,Wiązanie Helenki. Etrennes A Helene“. Spaustuvininko Teofilio Glucksbergo spaustuvė Vilniuje buvo viena moderniausių. Vilniuje veikė ir šio spaustuvininko knygynas. Knygyno padalinys veikė Kijeve. Verta pastebėti, jog T. Glucksbergas laikomas nešiojamosios knygų prekybos Lietuvos dvaruose pradininku. Tokiu būdu skaitytojus pasiekė Vilniuje leisti A. Mickevičiaus kūriniai.

Toliau skaityti Ypatingos dovanos muziejui