Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

2017 metų I ketvirčio vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis €

2017 metų II ketvirčio vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis €

Direktorius
783
783
Muziejininkas
594
594
Renginių organizatorius
235
235
Buhalteris
378
378
Ūkvedys
261
261
Valytojas
98
98