Temos Archyvai: Naujienos

Netradicinio ugdymo pamoka muziejuje

Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejuje dažnai vyksta netradicinio ugdymo veiklos. Pirmadienį, balandžio 8 d., muziejuje viešėjo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai. 1 d klasės mokiniams vyko pamokos apie Kristijoną Donelaitį. Muziejaus darbuotojai gimnazistams atvėrė archyvus ir parodė, kokią medžiagą apie 18 a. rašytoją yra sukaupę. Pirmokų mokytoja pasakojo mokiniams apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą.

Pirmokus pakeitė „Versmės“ trečiokai, kuriems čia vyko pamokos apie Salomėjos Nėries kūrybą. Gimnazistų mokytojai talkino muziejininkai, parodę S. Nėries senuosius leidinius, iš kurių pats seniausias – 1945 metais išleistas rinkinys „Lakštingala negali nečiulbėti“. Paskui gimnazistai nagrinėjo rinkinį „Prie didelio kelio“, skaitė eiles, atliko pateiktas užduotis.

Kovo 16 – knygnešio diena

“Nuliūsti reikia ir mums, lietuviams, jog da pora vyrų prisidės prie verginamųjų ir žudomųjų; už ką? ar už nusidėjimus: vagystę, skriaudą, mušimą? Ne! tiktai už tą, jog lietuviai skaityti ir apsišviesti nori. Tegul duoda spaudą – tokie „nusidėjėliai“ išnyks. Lietuviams geras tai pamokinimas: jei nenori persekiojimų, tepuola iš visų kraštų prašyti, reikalauti sugrąžinimo spaudos, kad galėtų jau ant galo be baimės vežties su savimi knygas ir jas skaityti.”

Juozas Tumas-Vaižgantas

Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus nei Laisvės. 

                                                                                                                                                            J. Tumas – Vaižgantas

Atrastasis Vaižgantas

    Kovo 1 d. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje vyko tradicinė tarptautinė lituanistinė konferencija, skirta Lietuvių kalbos dienoms. Jų metu visoje Lietuvoje organizuojami renginiai skirti gimtosios kalbos sklaidai, prestižo didinimui ir išsaugojimui. Šių metų konferencija muziejuje buvo skirta 150-sioms Vaižganto gimimo metinėms.

Toliau skaityti Atrastasis Vaižgantas

Lietuvių kalbos dienų renginys. Konferencija „Rašymas kaip kalbėjimas Vaižganto kūryboje ir/arba šiandieninėje kalboje“

   Ketvirtą kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje vyksta Lietuvių kalbos dienos. Vasario 16 – kovo 11 d. organizuojama daugybė renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, kelti lietuvių kalbos prestižą.  Ta proga Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus organizuoja konferenciją „Rašymas kaip kalbėjimas Vaižganto kūryboje ir/arba šiandieninėje kalboje“ .

 Konferencija vyks šių metų kovo 1 d. Renginio pradžia 12 val.

Renginio programą, galite atsisiųsti paspaudę čia.

Maloniai kviečiame!