Temos Archyvai: Naujienos

Tarptautinė triukšmo supratimo diena

Balandžio 15-19d. „Ąžuolyno“ progimnazijoje vyko renginiai skirti „Tarptautinei triukšmo dienai paminėti“. Pradinukams ir penktų klasių mokiniams vyko paskaitos apie triukšmą bei jo keliamus pavojus. Mokiniai sužinojo, kokią žalą sveikatai gali padaryti nuolatinis buvimas triukšme.  Taip pat žiūrėjo filmą apie triukšmą, sprendė kryžiažodį, galvojo, kaip patys galėtų prisidėti prie triukšmo mažinimo mokykloje. Siekiant atkreipti vaikų dėmesį į tylos reikšmę ir poveikį savijautai, užsiėmimai vyko Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje. Po paskaitos pradinukams vyko smėlio terapijos pamoka. Penktadienį pradinukams vyko akcija „Šlepečių diena“. Tądien mokiniai buvo raginami avėti namines šlepetes ir tyliau elgtis mokykloje. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šių renginių!

 

„Ąžuolyno“ progimnazijos psichologė Oksana Apanavičienė

Netradicinio ugdymo pamoka muziejuje

Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejuje dažnai vyksta netradicinio ugdymo veiklos. Pirmadienį, balandžio 8 d., muziejuje viešėjo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai. 1 d klasės mokiniams vyko pamokos apie Kristijoną Donelaitį. Muziejaus darbuotojai gimnazistams atvėrė archyvus ir parodė, kokią medžiagą apie 18 a. rašytoją yra sukaupę. Pirmokų mokytoja pasakojo mokiniams apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą.

Pirmokus pakeitė „Versmės“ trečiokai, kuriems čia vyko pamokos apie Salomėjos Nėries kūrybą. Gimnazistų mokytojai talkino muziejininkai, parodę S. Nėries senuosius leidinius, iš kurių pats seniausias – 1945 metais išleistas rinkinys „Lakštingala negali nečiulbėti“. Paskui gimnazistai nagrinėjo rinkinį „Prie didelio kelio“, skaitė eiles, atliko pateiktas užduotis.

Kovo 16 – knygnešio diena

“Nuliūsti reikia ir mums, lietuviams, jog da pora vyrų prisidės prie verginamųjų ir žudomųjų; už ką? ar už nusidėjimus: vagystę, skriaudą, mušimą? Ne! tiktai už tą, jog lietuviai skaityti ir apsišviesti nori. Tegul duoda spaudą – tokie „nusidėjėliai“ išnyks. Lietuviams geras tai pamokinimas: jei nenori persekiojimų, tepuola iš visų kraštų prašyti, reikalauti sugrąžinimo spaudos, kad galėtų jau ant galo be baimės vežties su savimi knygas ir jas skaityti.”

Juozas Tumas-Vaižgantas

Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus nei Laisvės. 

                                                                                                                                                            J. Tumas – Vaižgantas