Ataskaitų rinkiniai

2018 m. birželio ir rugsėjo mėn. ataskaitų rinkinys

2018 m. kovo mėn. ataskaitų rinkinys

2017 m. rugsėjo mėn. ataskaitų rinkinys

2017 m. birželio mėn. ataskaitų rinkinys

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2017 m. trijų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. veiklos planas

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Ataskaitų rinkinys už 2015 metus

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus  2014 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 1d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 3d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 4d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 5d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 6d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 7d.

2012m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 8d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 1d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 3d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 4d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 5d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 6d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 7d.

2011m. Gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 8d.