Mėnesio archyvas: sausio 2018

Skirkite 2 proc. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejui

Prašome iki š. m. gegužės 1 d. skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejui.

Jums tereikia užpildyti  FR0512 formą, tam, kad 2 procentai nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio būtų skirti muziejaus ekspozicijos atnaujinimui, skaitmeninės įrangos įsigijimui,  edukacinių užsiėmimų priemonėms įsigyti.

Toliau skaityti Skirkite 2 proc. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejui

125 – osioms V. Mykolaičio – Putino gimimo metinėms

MANO MĖNESIAI

Sausis

Iš lėto pasisuko metų ratas,
Ir jo pirmasis stipinas
Mane iš nebūties iškėlė.
Pirmoji mano ašara
Ir pirmutinis šypsnys
Sustingo tekančios to ryto saulės
Blankioj šviesoj.
Legenda sako,
Jogei Trys karaliai praėjo netoliese
Nuo mano vargano lopšelio.
Gal būt, kad jųjų dovanų
Tą žvarbų sausio rytą
Ir man keli krislai nukrito.
Nes mano priešai ir draugai man sako,
Kad vien tik gėlės klojasi
Ant mano tako.
Bet ne.
Tai mano motinos dosningos krūtys
Man davė stebuklingų dovanų,
Kad aš, mažytis ir silpnutis,
Lig šiolei nepalūžęs,
Su degančia širdim tolyn einu.
Šios žemės mano neįspėtai būčiai
Nereikalingi buvo man karalių
Dovanų likučiai.

IN MEMORIAM LEONUI BALTRUKĖNUI

2018 metų sausio 2 d. į paskutinę kelionę palydėjome Leoną Baltrukėną – Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“ ir „Bočių“ draugijos narį.

L.Baltrukėnas gimė 1931m. balandžio 18 d. Jonavoje, pašto tarnautojo šeimoje. 1941 m., prieš pat karą, tėvai persikėlė gyventi į Vievį. Pradžios mokyklą Leonas lankė Vievyje, septintą klasę baigė Trakuose ir tais pačiais metais įstojo į Trakų Mokytojų seminariją. 1952 m. vasario 8 d. buvo areštuotas (Vilniaus karinis tribunolas priteisė 10 metų) ir kalėjo Angarske. Po Stalino mirties buvo paleistas ir blaškėsi po Latviją, Lietuvą, Kazachstaną. Kazachstane per Spalio šventes sudegė klubas ir Leonas buvo vėl areštuotas, tačiau jau ėjo 1957 – ieji, sufabrikuoti bylos nepavyko.

1959 m. L. Baltrukėnas įstojo mokytis į Vilniaus statybininkų mokyklą. Ją pabaigęs pradėjo dirbti statybininku. Po darbo lankė Elektrėnų vakarinę mokyklą ir ją 1976 m. pabaigė. Penkerius metus dirbo Vievio gaisrinėje, buvo jos viršininkas.

1999 m. Leonas išleido apsakymų ir eilėraščių knygelę „Už horizonto“, 2009 m. – „Prarasti toliai“. Už noveles ir apsakymus apdovanotas Rytų Lietuvos kultūros centro I ir II laipsnio diplomais. Du kartus apdovanotas Vilniaus apskrities viršininko „Padėkos raštais“, Elektrėnų savivaldybės mero „Padėkos raštu“ už kūrybinius ieškojimus prozoje.

Leonas buvo vienas pirmųjų Elektrėnų literatų klubo “Strėva” narių ir klubo susirinkimuose dalyvavo nuo klubo susikūrimo dienos.

2002 metais Rytų Lietuvos literatų konkurse Leonas Baltrukėnas įvertintas I-jo (pirmojo) laipsnio diplomu.

Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ išleistuose almanachuose „Laiko ženklai“ (2003 m.), „Brydės“ (2007 m.), „Minčių sodai“ (2009 m.), “Saulėtekio toliai” (2011 m.), „Kai žodžiai išeina į kelią“ (2014 m.) ir „Širdžių lieptai“ (2016 m.) spausdinami ir L. Baltrukėno kūriniai – novelės, dokumentinės apysakos, eilėraščiai. 2018 m. rengiamame almanache, skirtame Lietuvos valstybės 100-mečiui, taip pat bus publikuojama ir Leono kūryba.

   Tebūna lengva Jums, Leonai, gimtinės žemė.