Mėnesio archyvas: gruodžio 2016

Šios savaitės sukaktuvininkai (gruodžio 26 – sausio 1 d.)

Vincas Kudirka

1858 12 31 (prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, Lietuvos himno autorius)

Varpas

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu
Apreiškė žemei tekėjimą savo,
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu,
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite…

Tuoj darbininkai visi suknibždėjo
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite…

Varpas da garsiau ir da aiškiau gaudžia,
O graudus balsas veržiasi per orą.
Dėl ko nebaigia savo dainą graudžią?
Tinginius prikelt turi tikrą norą.
Kelkite, kelkite. kelkite. kelkite…

Tai skambink, ,,Varpe”! tegul gaudims tavo
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo,
O tas šaukimas perniek tenežūva!
Kelkite, kelkite, kelkite. kelkite…

Kas darbininkas ir kas dirbti gali,
Ant tavo balso prie darbo teimas!
O kur atrasi tinginį miegalį,
Tegul neliaudams jį budin gaudimas:
Kelkite, kelkite. kelkite, kelkite…

Kristijonas Donelaitis

1714 01 01 (evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas)

Šios savaitės sukaktuvininkai (gruodžio 19 – 25 d.)

Pranas Mašiotas

1863 12 19 (pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas)

Bronius Radzevičius

1940 12 24 (aštunto dešimtmečio Lietuvos prozininkas)

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka,- nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.“

Saulius Šaltenis

1945 12 24 ( prozininkas, dramaturgas, publicistas, redaktorius, signataras)

,,Širdžių lieptai“ sujungė širdis

Gruodžio 10 d. į Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejų sugužėjo svečiai iš visos Lietuvos. Muziejuje vyko Elektrėnų literatų klubo ,,Strėva“ 15 veiklos metų jubiliejaus šventė bei naujausio, 6-ojo literatų kūrybos almanacho ,,Širdžių lieptai“ sutiktuvės.

Toliau skaityti ,,Širdžių lieptai“ sujungė širdis