Mėnesio archyvas: lapkričio 2016

Padėka

    Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus rugsėjo pabaigoje pakvietė Elektrėnų savivaldybės gyventojus dovanoti, skolinti muziejui buitinius rakandus, lovatieses ir kt., pasidalinti prisiminimais apie tremtį.

    Džiaugiamės, kad elektrėniečiai atsiliepė į mūsų kvietimą. Muziejaus darbuotojai suorganizavo ekspedicijas po savivaldybę: aplankė Gilučius, Žebertonis, Elektrėnus.

       Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejus nuoširdžiai dėkoja atsiliepusiems į kvietimą padovanoti muziejui eksponatų: Joanai Vaiciukevičienei (iš Gilučių kaimo) už nuotraukas ir audinius, Aleksui Saboniui (iš Žebertonių kaimo) už nuotraukas, dokumentus ir prisiminimus iš tremties, Genei Petruškevičienei ir Albinai Kazlauskienei (iš Elektrėnų) – už audinius ir nuotraukas.

Elektrėnų muziejaus administracija

padeka

 

Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 28 – gruodžio 4 d.)

Juozas Grušas

tlp_juozas_grusas

1901 11 29 (dramaturgas, prozininkas, vertėjas, eseistas)

„Skaitydami gerą kūrinį, labiau suprantame, kas tai per daiktas gyvenimas negu stebėdami patį gyvenimą.“

Antanas Škėma

Antanas Sÿkeúma

1910 11 (išeivijos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, aktorius, režisierius, modernizmo atstovas, didžiausias novatorius lietuvių literatūroje)

„Optimizmas yra karti pajuoka iš žmogaus sielvarto.“

Balta drobulė

Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 21 – 27 d.)

Jonas Basanavičius

220px-jonas_basanavicius_1851-1927_cropped

1851 11 23 (lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas)

"Jei Lietuva iki šiai dienai gyva dar liko, tuomi mes kalti esame mūsų garbingų prosenių stiprybei bei pražilusiems mūsų piliakalniams… Atsimindami mūsų senelių veikalus, tą visą kraują, kursai už liuosybę mūsų tėviškės, mūsų brangios kalbos pralietas tapo, rūpinkimėsi ir mes, prabočių paveizdą sekdami, visuomet būti tikrais lietuviais, mylinčiais savo nuvargintą tautą, savo žemę, ir tą mūsų puikią kalbą!"

Antanas A. Jonynas

jonynas-bg

1953 11 26 ( poetas, vertėjas, Antano Jonyno sūnus)

KAŽKUR KITUR


Kažkur kitur yra automobilio durelių trinksėjimas
kažkur kitur
kažkur kitur yra drėgna nuo ryto žolė
kažkur kitur
kažkur kitur yra elektrinis traukinys savo ratais
           gražiai suplojantis monetą kažkur kitur
kažkur kitur yra amžinai žaliuojantis miestas su.
                   pilkais bendrabučiais kažkur kitur
kažkur kitur yra žvilganti kaip lakas jūra kažkur
                                            kitur
kažkur kitur yra praviri balkonai kažkur kitur
kažkur kitur yra švarūs telegramų blankai kažkur
                                             kitur
kažkur kitur yra mebliuoti kambariai dalykiniams
pokalbiams ir dalykinei meilei kažkur kitur
kažkur kitur yra stiklinė stipraus konjako kažkur
                                                kitur
bet su savo pelėda nėra ko eiti į Atėnus

Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 14 – 20 d.)

Jurga Ivanauskaitė

ivanauskaite

1961 11 14 (prozininkė, eseistė, poetė, dramaturgė, dailininkė)

 

 

Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė (Alė Rūta)

ale-ruta

1915 11 16 (rašytoja, poetė, prozininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja)

 

 

Salomėja Neris

neris_salomeja

1904 11 17 (poetė)

 

 

Danguolė Sadūnaitė

danguole-sadunaite

1931 11 18 (poetė)

NAKTIS KALIFORNIJOJ

Tyloje
kalnai bučiuojasi.
 
Ir mėnuo
vaikšto,
dykumoj —


Rinkdamas
vynuoges
nuo erškėčių . . . .

Violeta Palčinskaitė

palcinskaite

1943 11 20 (poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja)

 

 

Virtuali paroda Ipolitui Užkurniui

uzkurnys

Lapkričio 5 d. žymiam tautodailininkui, skulptoriui, vienam iš muziejaus kūrėjų Ipolitui Užkurniui būtų sukakę 90 metų.  Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejuje saugoma gausi jo kurtų medinių skulptūrų kolekcija. Jubiliejaus proga pristatome virtualią parodą ,,…jeigu man būtų leista antrą kartą užgimti…”.   

Parodą rasite paspaudę čia>>>

Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 6 – 13 d.)

Ričardas Gavelis

gavelis1

1950 11 08 (rozininkas, dramaturgas, publicistas)

"... nėra savaime bjaurių dalykų ... juos subjaurina tik žmonių požiūris ir vertinimas. "

Henrikas Nagys

henrikas_nagys

1920 11 12 (poetas)

ŽODŽIAI NAKČIAI

Aš niekad nemačiau tavęs ateinant -
tu visuomet esi manajam kambary,
kai pakeliu akis... uždengus rankom veidą,
tu lauki. Ir tava širdis
iš lėto pradeda atbusti laikrodžiuose - -

Ji plaka vis garsiau ir vis garsiau aplink -
aš jau girdžiu lyg sunkų varpo dūžių aidą -
tamsa pro langą srūva kambarin,
tamsa užlieja praplėstas plačiai akis ir veidą,
ir jos didžioji ir juoda širdis
jau plaka erdvėje ir plaka manoje širdy...