Mėnesio archyvas: rugsėjo 2016

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 26 d. – spalio 2 d.)

Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė-Lazdynų pelėda

26-peleda

1867 09 28 (rašytoja, visuomenės veikėja)

Iš užmirštų dainų

Verkti norėčiau, kaip vėjai tie rauda,
Vargšę mūs šalį apverkt, mūsų skriaudą,
Kur mūsų žemėje gyvybę marina,
Vyrą pravirkdo ir jauną merginą...
Verkti norėčiau, bet gelmėse dvasios
Kapo tylumas... Tik retkarčiais rasis
Mintis laisvesnė, dangaus kibirkštėlė,
Kur šviest tarytum pradės man, bet veikiai
Žūva silpnutė... Kapų tamsa vėlei
Apsiaučia sielą, lyg taipjau ir reikia...

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

photo_for_homepage_1_93041691

1945 10 01 (Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė)

"Valstybė, siekianti ateities, turi gyventi veidu atsigręžusi į kultūrą pačia bendriausia prasme; kultūrai priklauso ne tik opera, knyga, paveikslas ar performansas, kultūrai priklauso ir rūpestis nuošalios mokyklos mokinukais. "

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 19 – 25 d.)

Juozas Tumas - Vaižgantas

juozas-tumas-vaizgantas-kaunas-1923-maironiomuziejus-lt-nuotr

1869 09 20 (rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas)

“Toks jau lietuvių būdas: kai du vaidijasi, nors užsimuštinai mušasi, trečias bėga šalin, kad jam iš abiejų nekliūtų arba, vienam negyvam likus, kad liudytoju nereiktų būti.” ― Juozas Tumas-Vaižgantas, Dėdės ir dėdienės

Aidas Marčėnas

marcenasa

1960 09 24 (poetas, kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Nacionalinės premijos laureatas)

Meno terapija muziejuje

   piesimas

Psichinės sveikatos ugdymas ypač prasmingas vaikystėje ir paauglystėje, kuomet formuojasi vertybės, žmogaus pasaulėjauta, elgsenos stereotipai. Vaikų psichinės sveikatos ugdymas prasideda šeimoje ir tęsiasi ugdymo įstaigose, iš kurių svarbiausią vietą užima mokykla. Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejus ir Elekrėnų Ąžuolyno progimnazija rugsėjo mėnesį pradeda projektą „Esu emociškai stiprus ir sveikas“, kuris skirtas stiprinti mokinių psichinę sveikatą naudojant įvairias meno terapijos rūšis, išmokti reikšti savo emocijas žodžiu, o ne agresijos išraiška. Toliau skaityti Meno terapija muziejuje