Mėnesio archyvas: liepos 2016

Šios savaitės sukaktuvininkai (liepos 25 – 31 d.)

Paulius Jurkus

P.Jurkui_100_pic

1916 07 29 (rašytojas, poetas , žurnalistas)

KLEVAI PRIE VARTŲ

KUR JŪS, klevai, svajonės mano metų,
Draugai brangiausi tų jaunų dienų,
Ir mano liūdesio, vargų verpetų,
Kada šaukiau: tik jum aš gyvenu!
Dažnai sapne aš aplankau trobelę,
Prie vartų stovinčius kuplius klevus;
Ant kelio paberta gelsva smiltelė,
Ir ten aš vaikštau jaunas ir guvus.
Buvau namų dalis — tas laimingasis—
Klevų žiedai man krito ant pečių,
O virtine per dangų traukė žąsys:
Mes džiaugėmės, sulaukę čia svečių!
Bet likome svečiai tik mes, ne žąsys,
Mes likome paklydę tremtiniai,
Mus apverkė berželis, tas mažasis, —
Vakarėj saulėj raudo tvenkiniai…
Prie vartų liko tik klevai didingi,
Kad šauktų jie mane daina sava.
Jūs man brangiausi, broliai reikalingi —
Jūs mano žemė — mano Lietuva!
* * *
Kur jūs, klevai, svajonės mano metų,
Sargai brangiausiųjų jaunų dienų,
Ir mano liūdesio, vargų verpetų,
Ir vėl šaukiu: tik jum aš gyvenu.

1992.VII.9
Eilėraščiai iš spaudai parengto rinkinio Klevai prie vartų

Šios savaitės sukaktuvininkai (liepos 18 – 24 d.)

Gintaras Patackas

patackas

1951 07 18 (oetas, vertėjas, prozininkas, dramaturgas)

Raida

Tiek daug trivialumo mūsų amžiuj
Kurį sukūrė braškančios echidnos
Tiek netvarumo rūmų statiny
Nuo Dekalogo ligi filologo
Kad fobijos ir prietarai atgyja
Ir konstitucija mūs neapsaugos
Anei konfucionizmas konformistų
Tik raidė Memorandumo pirma

Šios savaitės sukaktuvininkai (liepos 4 – 10 d.)

Liūnė Sutema

liune-sutema

1927 07 05 (poetė)

Išsaugojau save
visiems nusikaltimams,
kuriems atpirkimo nėra –
išsaugojau save, žinodama,
kad kiekvienas jų paliks manyje
peilio pjūviu į medį,
į liepto atramą
ir veide –
Ir nebus paslapties –
kiekvienas palies
ir matys mane –
Išsaugojau save
visų nusikaltimui.
 Sutema, Liūnė. Poezijos rinktinė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1992.

Janina Degutytė

janina-degutyte

1928 07 06 (poetė)

Mažutė

Tu — mažutė, tu telpi visa 
Į Čiurlionio karalių delnus... 
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo... 

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas. 
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas 
Ežerų dangaus tyriausias lašas. 

Žalias rytas ant pilkų arimų, 
Spindulių lietus aikštės erdvėj. 
Tu — ant gaublio — padūmavės gintaras 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu... 

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė. 
Mūsų delnuose — tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

Jonas Aistis

aistis

1904 07 07 (lyrikas, eseistas)

Prologas

JAUNYSTĘ žaliąją užnuodino
Ne smakras, akys, ne plaukai,
O šilas mėlynom anodijom,
Malonia šypsena laukai.

Gal negerai, ir gal be reikalo
Šiandieną liūdnas ir graudus,
Bet akimis, širdim papaikėle
Aš įžiūrėjau tiek žiedų...

Ir pamilau tą pievą nykiąją 

In memoriam rašytojui Henrikui Algiui Čigriejui …

cigriejus

(1933 03 06 – 2016 07 01)

Sekmadienio vakarą skirsim praėjusiam laikui –
Tiems žmonėms; jų jau niekad pasauly
Nebesueisim ant sniego; ir ant žolės nesutiksim,
Tik per sambrėškį dar padainuosim jų dainą.

H. Čigriejus  „Sekmadienio vakaras“

Henrikas Čigriejus gimė 1933 metų kovo 6 dieną Vidugiriuose, Pasvalio rajone. Baigęs Saločių vidurinę mokyklą 1953 metais įstojo į Vilniaus universitetą, kuriame 1958 metais baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Nuo 1960 iki 2003 metų dėstė lietuvių literatūrą, estetiką ir kultūros istoriją Vilniaus aukštesniojoje kooperacijos mokykloje (dabar – Vilniaus kooperacijos kolegija). Toliau skaityti In memoriam rašytojui Henrikui Algiui Čigriejui …