Mėnesio archyvas: balandžio 2016

Paroda ,,Parašyta vaikams”

cdb_Meskiukas-Rudnosiukas_p1Nuo 1976 metų, balandžio 2-ąją, minima Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ta proga muziejuje atidaryta vaikiškų ir moksleiviams skirtų leidinių paroda “Parašyta vaikams“. Parodoje eksponuojami seniausi vaikams skirti leidiniai: ,,Vaikų pasiskaitymai“, išleisti 1915 m., Pr. Mašioto  ,,Pažadėta ir tesėta“ išleista  1934 m., bei J. Gabrio ,,Trumpas lietuvių kalbos vadovėlis“, išleistas 1906 m.

 Parodoje galima išvysti ir kai kuriuos seniausius muziejaus turimus vaikiškus periodinius leidinius: ,,Ateitį“ (1920 m. ) – moksleivių ateitininkų žurnalą, kuriame buvo ne tik rašoma apie religijos įtaką mokslui, bet ir spausdinama žymių Lietuvos ir užsienio rašytojų, bei mokinių kūryba. Žurnalas ,,Skautų aidas“ (1931 m.) buvo skirtas skautais tapusiems moksleiviams. Parodoje ekponuojamas  ir vaikams skirtas katališkas žurnalas ,,Žvaigždutė“ (1932 m.).

Toliau skaityti Paroda ,,Parašyta vaikams”

Mano pirmoji knyga

« 1 6 »

Nuo 1976 metų, balandžio 2-ąją, minima Tarptutinė vaikiškos knygos diena. Balandžio 7 dieną Ąžuolyno mokyklos šeštokai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos V. Narvydienės, rinkosi į Literatūros ir meno muziejų. Jame vyko šiai progai skirta integruota lietuvių kalbos pamoka, kurioje moksleiviai pristatė savo kurtas knygeles. Muziejaus direktorė J. Chmieliauskienė pasidžiaugė gausiu jaunųjų kūrėjų buriu, papasakojo apie Vaikų knygos dieną. Renginyje taip pat dalyvavo pavaduotoja D. Vileikienė, lietuvių kalbos mokytojos D. Balčėnienė ir V. Narvydienė, šeštokų auklėtoja A. Kučinskienė ir mokyklos bibliotekos vedėja J. Mačiulienė. Renginio dalyviai, paraginti mokytojos V. Narvydienės, diskutavo apie tai, kas yra kūryba, kokia jos prasmė. Pasibaigus diskusijai vyko mokinių knygų psitatymas. Jo metu mokiniai ne tik skaitė ištraukas iš savo kūrinėlių, bet ir išklausė trumpas, mokytojos V. Narvydienės paruoštas recenzijas. Šventės pabaigoje už kūribiškumą ir originalumą buvo apdovanoti R. Vasiliauskas ir Kamilė Bušeikaitė.

Šios savaitės sukaktuvininkai (balandžio 4 – 10 d.)

Julius Janonis

janonis

1896 04 04 (poetas)

NEKALTINKIT MANĘS...
Nekaltinkit manęs už tat, kad aš visai
 Nedaug tepadariau, kad greitai parkritau,
 Kad pakeltos aukštyn galvos aš nelaikiau,
 Kad nežengiau tolyn, lyg milžinas tvirtai...
 Nekaltinkit manęs, kad aš lyg bailys,
 Bijodamas mirties, pabėgau nuo kulkos.
 Ir taip jau man sunku, ir taip jau nėr dienos,
 Kad švysterėtų man ramumo spindulys...

Kostas Ostrauskas

ostrauskas

1926 04 05 ( Lietuvos ir JAV dramaturgas, literatūros istorikas, kritikas, žurnalistas)

Antanas Vienuolis

34-Vienuolis

1882 04 07 (rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas)

Vienuolis vadinamas realizmo klasiku ir dėl to, kad ėmėsi vaizduoti psichologizuotus veikėjų portretus (kone psichologines analizes). Personažai jo prozoje apmąsto savo poelgius ir likimą. Personažai vaizduojami buitinėje aplinkoje, kasdienėse situacijose, tačiau per šią supančią aplinką bandomi atskleisti vidiniai išgyvenimai. Taigi jo tekstams būdinga veikėjų minčių, jausmų įvairovė, psichinių ir dvasinių būsenų kaita.