Mėnesio archyvas: kovo 2016

Vytautui Mizerui 85

V.Mizerui-85   Kovo 27 d.  rašytojui, mokytojui, I-osios Elektrėnų vidurinės mokyklos direktoriui ir Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus įkūrėjui Vytautui Mizerui  sukako 85 metai. Ta proga pristatome virtualią parodą, kurioje apžvelgsime sukaktuvininko gyvenimo ir kūrybos akimirkas. Parodą galite pamatyti paspaudę čia>>>.

Šios savaitės sukaktuvininkai (kovo 28 d. – balandžio 3 d.)

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

180px-Gabriele-Petkevicaite

1861 03 18(30) (rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja)

Marcelijus Martinaitis

martinaitis

1936 04 01 (poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas)

 

Ignas Šeinius

atsisiųsti

1889 04 02 (rašytojas, Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas)

“Kiekvienas gyvas žmogus yra kūrėjas, poetas; kiekvienas kiria pagal savo išgales. Kai išgalės išsenka ar kai jų visai nėra, prasideda ardymo, mirties metas.”

I. Šeinius “Kuprelis”

Šios savaitės sukaktuvininkai (kovo 21-27 d.)

Albinas Bernotas

bernotas_5

1934 03 21 ( poetas, rašytojas, vertėjas)

"Ką dariau, daugiausia padariau per užsispyrimą ir kantrybę... Žodžius ritau it akmenis, beveik niekada jie man nesuplevendavo lengvai lyg plunksnelė."

Vydūnas

Vydūnas1

1868 03 22 (filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas)

Petras Cvirka

petras-cvirka1

1909 03 25 (rašytojas)

Vytautas Mizeras

zoomed_mizeras

1931 03 27 (prozininkas, muziejininkas, mokytojas ekspertas)

Apžvelgdamas nueitą gyvenimo kelią, V. Mizeras prisipažįsta: „Širdyje aš visada buvau alkanas kūrybos. Ir dabar tikiu – literatas pats turi leisti knygas.“ Per 30 metų jų išleista daugiau nei 20: be jau minėtos apysakos, išėjo apysakų ir apsakymų rinkinys „Leisk man pakilti“, apysaka „Sidabrinis kiras“, lyrikos ir prozos knyga „Ilgesys ir atminimas“, rinktinė „Lašo kelionė stiklu“, apybraiža „Iš savo šulinio“, romanas „Visada pateka saulė“, lyrinės prozos rinkinys „Kraitė“, pedagoginės beletristikos knygos „Atminties sodas“ ir „Laiškas tėvams ir mokytojams“, sakmė „Akmenų byla“, keturios knygelės vaikams. 2013 m. knygynuose pasirodė dzūkų sakmių rinkinys „Ažarėlių akys“. V. Mizero kūryba spausdinta 5 almanachuose.

Alma Jurgelevičienė, Elektrėnų žinios

Kovo 16-oji – knygnešio diena

knygnesys (1)Kovo 16-oji Lietuvoje minima kaip knygnešio diena. Ši diena skirta pagerbti knygnešiams, kurie lietuvių kalbos draudimo metais platino lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Milžinišką darbą atliko draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai. Rusijos imperija, matydama, jog nebegali sulaikyti slaptojo knygų platinimo, 1904 m. panaikino daugiau kaip 40 metų trukusį lietuviškos spaudos draudimą. Kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti. Nemažai žymių knygnešių yra kilę, gyvenę ir dirbę dabartinės Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Trumpai pristatysime juos.

Toliau skaityti Kovo 16-oji – knygnešio diena

Kai sieloms neliko medžių…

 Kovo 14 d. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje buvo atidaryta interaktyvi paroda apie jotvingių genties palikimą šiandien „KAI SIELOMS NELIKO MEDŽIŲ…“. Parodą parengė Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkai. Deimantė Aidukaitė pristatydama parodą, priminė, jog Jotvingiai buvo Baltų gentis, gyvenusi pietų Lietuvoje. Jos buvimą mena išlikę hidronimai – upių, ežerų pavadinimai, pavardės, kurioms būdinga galūnė –ynas, bei šnektos, kuriomis vis dar šnekama poroje gyvenviečių Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Jotvingių vardas Alytuje įprasmintas įvairiai: juo pavadinta gatvė, turgus, prekybos centras, gimnazija, šiuo vardu yra vadinami sporto klubai, ir net maisto produktai. Jotvingių vardu taip yra įsteigta literatūrinė ,,Jotvingių premija“, įteikiama Poetinio Druskininkų rudens metu. Nauja tai, kad tėvai registruoja  vaikus vardais, kilusiais iš genties pavadinimo – Jotvingas ir Jotvingė.

Toliau skaityti Kai sieloms neliko medžių…